Các Loại Tài Khoản Forex

Trải nghiệm phí chênh lệch giá thấp với các tài khoản Forex của FP Markets
BẮT ĐẦU VIỆC GIAO DỊCH

Tài khoản
TIÊU CHUẨN
(MT4 – MT5)

 • Số dư tối thiểu cho việc mở
  $100 AUD hoặc đồng tiền tương đương

 • Mức phí chênh lệch giá
  Từ 1.0 pips

 • Công cụ giao dịch tài chính
  50+ cặp FX , kim loại, Chỉ số, Hàng hóa

 • Đòn bẩy tối đa
  500:1

 • Xử lý lệnh
  ECN-Pricing

 • Hoa hồng cho từng Lot
  Zero

 • Khối lượng giao dịch nhỏ nhất
  0.01 Lot

 • EA’s
  Yes

 • Ứng dụng di động
  Yes

 • Cung cấp VPS
  Yes

Giao dịch ngay!

Tài khoản
RAW
(MT4 – MT5)

 • Số dư tối thiểu cho việc mở
  $100 AUD hoặc đồng tiền tương đương

 • Mức phí chênh lệch giá
  From 0.0 pips

 • Công cụ giao dịch tài chính
  50+ cặp FX , kim loại, Chỉ số, Hàng hóa

 • Đòn bẩy tối đa
  500:1

 • Xử lý lệnh
  ECN-Pricing

 • Hoa hồng cho từng Lot
  AUD $3.5/lot

 • Khối lượng giao dịch nhỏ nhất
  0.01 Lot

 • EA’s
  Yes

 • Ứng dụng di động
  Yes

 • Cung cấp VPS
  Yes

Giao dịch ngay!

Vì sao nên chọn tài khoản MT4 Tiêu chuẩn của chúng tôi?

Không tốn phí hoa hồng
Không bao giờ bị thu phí hoa hồng với các giao dịch của bạn.

Số dư mở tài khoản nhỏ
Chỉ việc bắt đầu với một mức nhỏ 100 Đô la Úc

Việc thực thi xử lý lệnh cực kỳ nhanh
Giao dịch qua kết nối cáp quang với mấy chủ cao cấp dành riêng cho cơ sở NY4.

Mức phí chênh lệch giá cực thấp
Giao dịch với mức phí chênh lệch giá từ 0.0 pips.

Mức đòn bẩy linh hoạt
Nhiều tùy chọn tài khoản với đòn bẩy cao lên tới 500:1.

Truy cập hơn 60+ sản phẩm
Truy cập vào một loạt các sản phẩm Forex, Hàng hóa và Chỉ số

Tài khoản Raw: Sự lựa chọn chuyên nghiệp

Mức phí hoa hồng thấp
Giao dịch chỉ từ 3$ cho một Lot.

Số dư bắt đầu thấp
Chỉ 100 Đô la Úc để bắt đầu việc giao dịch.

Tốc độ xử lý lệnh nhanh
Tốc độ thực hiện lệnh nhanh thông qua các liên kết cáp quang chuyên dụng đến NY4.

Phí chênh lệch giá cực kỳ thấp
Phí chênh lệch giá bắt đầu nhỏ từ 0.0 Pips.

Đòn bẩy linh hoạt
Nhiều tùy chọn tài khoản với đòn bẩy cao lên tới 500:1.

Nhiều tùy chọn cho việc giao dịch
Truy cập hơn 70+ sản phẩm bao gồm Forex, Hàng hóa và Chỉ số.


Start Trading
in Minutes

Open an account now

bullet Access 10,000s of financial instruments
bullet Auto open & close positions
bullet News & economic calendar
bullet Technical indicator & charts
bullet Many more tools included

By supplying your email you agree to FP Markets privacy policy and receive future marketing materials from FP Markets. You can unsubscribe at any time.
© FP Markets 2019