Các tài liệu pháp lý

Tất cả các tài liệu pháp lý có liên quan cần thiết để quản lý và hiểu mối quan hệ pháp lý của bạn với FP Markets.
BẮT ĐẦU VIỆC GIAO DỊCH

Trước khi mở một tài khoản giao dịch với FP Markets vui lòng đọc, hiểu và đồng ý với các tài liệu pháp lý có liên quan bên dưới.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu ở bất kỳ giai đoạn nào bạn muốn giải quyết vấn đề với FP Markets, vui lòng tham khảo Quy trình giải quyết tranh chấp của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

FP Markets có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn mọi lúc. Vui lòng đọc các chi tiết về Chính Sách Bảo Mật  của chúng tôi về cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn.


Bắt đầu việc giao dịch chỉ với một vài phút với một nhà môi giới được bảo đảm bởi ASIC

bullet Access 10,000s of financial instruments
bullet Auto open & close positions
bullet News & economic calendar
bullet Technical indicator & charts
bullet Many more tools included

By supplying your email you agree to FP Markets privacy policy and receive future marketing materials from FP Markets. You can unsubscribe at any time.
© FP Markets 2019